Kích thích mọc tóc với vitamin E

Có bao nhiêu tóc mọc trong một ngày?

Trên da đầu của mỗi người có khoảng 1 đến 3 triệu sợi tóc, mỗi…